In deel 1 heb ik toegelicht wat Social Media zijn en haar kenmerken.
Kenmerken als Transparantie, Profilering, Relevantie en Relaties heb ik nader toegelicht aan de hand van een aantal situatieschetsen.

Van verschillende personen heb ik hierop feedback gekregen, dank hiervoor.

In dit gedeelte licht ik de volgende kenmerken verder toe, namelijk:
– Open houding
– Kwetsbaarheid & Weerbaarheid
– Persoonlijke aanpak
– Ambassadeurschap, mond-tot-mond reclame (buzz en/of word of mouth)
– Socialer gedrag

OPEN HOUDING

Open houding

Wees open en eerlijk...

Door jezelf open op te stellen, maak je het gemakkelijker voor mensen om toenadering te maken.
En naast dat je op deze manier in aanraking komt met mogelijk geïnteresseerden, vergroot je de kans op een nieuwe relatie. Tevens maak je het mensen gemakkelijker om jou te voorzien van feedback, erg waardevol (zoals eerder beschreven).

Hieronder een voorbeeld om het te illustreren.
Situatie
Je bent een ZZP’er en biedt een specialistische dienst aan, je schrijft webteksten voor zakelijke dienstverleners. Je bent online lekker aan het netwerken en wordt ook vaker uitgenodigd voor netwerkevenementen. Je bent alleen niet zo mondig als de rest, tenminste dat denk je. En hebt daarom ook het idee dat netwerken niets voor jou is… Zonde van je tijd…

Uitdaging
Je specialistische dienst face-to-face aanbieden tijdens netwerkevenementen, je relevantie benadrukken en je relaties die je eventueel online hebt opgedaan ook offline inhoud te geven.

Acties
Ga naar de evenementen waarvoor je wordt uitgenodigd.
Stel jezelf kort voor, stel vragen en geef antwoord, kortom participeer.
Zorg dat mensen je leren kennen, versterk je relatie en win vertrouwen.

Resultaten
Men weet nu wie je bent, hoe je bent, wat je weet, wat je kunt en wat jij voor hen aan waarde kan toevoegen. De relatie die je had met de personen kunnen nu de diepte in gaan. De vertrouwensband kan nu versterkt worden. Jij kunt nu beter je relevantie benadrukken.

Als jij jezelf open opstelt, maakt je dit ook kwetsbaar en mogelijk ook weerbaar.

KWETSBAARHEID/WEERBAARHEID
Kwetsbaarheid en weerbaarheid gaan hand in hand, tenminste zo stel ik het.
Een ieder die zichzelf wil ontwikkelen zal zich enigszins kwetsbaar moeten opstellen om er op zijn/haar beurt weerbaarder uit te komen. Immers “je leert van je fouten”!

Live and learn

Live and learn

Dit wil niet zeggen dat jij jezelf op alle vlakken kwetsbaar hoeft op te stellen, maar wel op de vlakken waar jij nog iets wilt leren. In deze context zou je kunnen denken aan het volgende voorbeeld:

Jij hebt een nieuw product, zeg je verkoopt sauna voor buiten gebruik, nu wil je deze onder de aandacht brengen van mogelijk geïnteresseerden. Je kunt dan de volgende dingen doen, namelijk:
1. Het op de markt brengen en te koop aanbieden.
2. Het op de markt brengen, te koop aanbieden en vragen om feedback en hier naar luisteren.
3. Het op de markt brengen, te koop aanbieden en vragen om feedback en hier naar luisteren.
Vervolgens deze feedback verwerken en de processen aanpassen.

Als je het zo stelt, lijkt het mij voor de hand liggend dat je in deze situatie voor de 3e optie gaat.

Sta open voor feedback

Sta open voor feedback

Je hebt een open houding, je stelt je kwetsbaar op en vergroot je weerbaarheid doordat je luistert en actie onderneemt op grond van de feedback.

Mocht je het echt af willen maken, zorg je er ook voor dat men weet wie de dienst/product heeft geleverd, je maakt het persoonlijk. Met wie heb je anders de relatie opgebouwd? Met de maker van de sauna of degene die jouw wensen heeft vervuld? Degene die de service gaat verlenen? Kortom wie is die persoon?

PERSOONLIJK
Eerder schreef ik al over profilering, relevantie en inhoudelijke relaties, deze komen naar mijn mening het beste tot stand en worden benadrukt door de persoonlijke aanpak. Je doet immers zaken met personen en niet direct met bedrijven.

Persoonlijke houding

Communicatie word door technologische ontwikkelingen steeds persoonlijker

Natuurlijk zijn er voorbeelden te noemen van producten/diensten die worden verkozen vanwege de bedrijfsnaam die eraan verbonden is. Maar desalniettemin zal je binnen die bedrijven toch altijd weer zaken doen met de desbetreffende persoon die verantwoordelijk is voor hetgeen jij met hem/haar overeenkomt.

Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking.
Situatie & Uitdaging
Een vriend van mij vertelde mij pas dat hij met een moeilijk opdracht zit.
Hij is Category Manager bij een grote retailer en heeft de opdracht om 5 van zijn 10 vaste leveranciers voor aankomend jaar te laten vallen. Dit vanwege de huidige economische situatie.
Nu vroeg ik hem welke criteria hij dan gebruikt om deze keuze op te funderen.

Actie & Resultaat
Allereerst vallen de leveranciers af die een product leveren waarvan de prijs-kwaliteit niet strookt met de vraag vanuit de markt, dit zijn er 3, dus houden we er nog 7 over.
Van de 7 zijn er 3 die een topproduct leveren tegen een zeer concurrerende prijs en aansluit bij de vraag van de markt, nu blijven er dus nog 4 in totaal over, waarvan de helft mag blijven.

Je voelt natuurlijk al wel aan waar dit naartoe gaat. De overige 4 leveren een prima product, die qua prijs goed is en ook aansluit bij de wensen van de markt. Deze keuze word nu gemaakt op basis van persoonlijke factoren (ook wel de gunfactor genoemd).

Voorbeelden als deze zijn er legio, zorg er dus voor dat je ook op zakelijk gebied een persoonlijke aanpak hanteert, tenminste dat raad ik aan.

Doordat je bovenstaande punten in ogenschouw neemt en daadwerkelijk omarmt kun je onderstaande gemakkelijker creëren. Iets waar iedereen van droomt en wat nu werkelijkheid kan worden, mits juist uitgedacht en aangepakt.

AMBASSADEURSCHAP, MOND-TOT-MOND RECLAME (BUZZ EN/OF WORD OF MOUTH)

“Een goed product verkoopt zichzelf”, zeker waar!

Maar in een tijd waarin de kwaliteit van de 5 P’s van een gehele markt nagenoeg gelijk zijn wordt het belangrijker om aanwezig te zijn, gevonden te worden, en inhoudelijke content te verspreiden en het gebruikers en enthousiastelingen het gemakkelijk te maken hun mening over jouw 5 p’s te verspreiden.

Word of Mouth

Mond-tot-mond ... ja graag! Maar hoe?

Hoe?
In het kort als volgt:
1. Zorg ervoor dat er intern duidelijkheid is over de kracht van de 5 P’s (profilering) en dat veranderingen hierin gedeeld worden, hou het transparant.
2. Zorg ervoor dat je het verspreiden van jouw content gefaciliteerd word.
3. Zorg ervoor dat je gebruikers bouwstenen geeft om content te maken (user-generated content)
4. Hou in de gaten wat er word gezegd/geschreven over de 5 P’s (reputatie management)
5. Omarm
user-generated content en geef het zelf een plek (YouTube, Flickr, Facebook, website) en beloon dit ook.

Kortom, maak het je ambassadeurs gemakkelijk en beloon hen.

Dit resulteert in socialer omgangsvormen, d.w.z. een positieve benaderingswijze met een beloningsstructuur.

SOCIALER GEDRAG
Of Social Media nou ook echt voor socialer gedrag zorgen, wil ik niet beweren.
Sommige mensen/bedrijven gebruiken Social Media als een nieuw broadcasting kanaal en zie het als een vergroting van hun bereik. Hierbij kan ik niet beweren dat het gedrag daadwerkelijk socialer word. Het blijft dan namelijk een monoloog en geen dialoog en dat maakt deze media juist sociaal.

De combinatie van de persoonlijke aanpak, het aangaan van de dialoog, je kwetsbaar opstellen, kennis delen, het menselijke, de open houding, de transparantie, de beloningsstructuur, oftewel het samenspel is juist de kracht van Social Media wat mij betreft.

Dat het op den duur zal leiden tot socialer gedrag ben ik zeker van overtuigd, maar dit zal niet per direct zijn, het is echt een mind change, een andere manier van denken en doen. Verandering in gedrag blijkt nou eenmaal een van de moeilijkste dingen die een mens kan aangaan.

Mensen zijn gewend om zichzelf patronen aan te leren, deze efficiënt te maken en dit aan te houden, het heeft hen immers veel profijt opgeleverd.

“Nu is het alleen wel tijd voor een verandering, mede door Social Media, het wordt tijd dat wij allemaal gaan inzien dat eerlijk het langst duurt en dat inhoud de boventoon voert. Geen half werk meer dus, daar kom je simpelweg niet meer mee weg.”

Power to the People

Power to the People

Terug naar de praktijk en het heden, Social Media heeft ook invloed op SEO, een heerlijke bijkomstigheid.

Nog een weekje geduld… Deel 3 van 3 word vrijdag 26 maart gepubliceerd.

In het volgende gedeelte licht ik de volgende kenmerken nader toe:
– SEO (Zoekmachine Optimalisatie – Search Engine Optimization)
– Crowdsourcing (creatie door aanbieder en afnemer)
– User-Generated Content (door gebruiker gecreëerde content)
– Meetbaarheid
– De Dialoog

Natuurlijk sta ik weer open voor feedback en/of vragen.
En wens iedereen alvast een ontspannen weekend!

Advertenties