Social Media & Hospitality

Let's blend it all together in a transparant way!


Afgelopen maandag was het zover het Social Media & Hospitality Event #Trendslation.

Vooraf aan dit evenement was ik uitgenodigd voor een “Ronde Tafel Gesprek” met als onderwerp Nieuwe Businessmodellen voor de Hospitality.

Het gezelschap bestond uit:
* Kim van Velzen
* Hermannus Stegeman
* Jeroen van der Schenk
* Rob van den Borne
* Manon van Roon
* Michel Kolenbrander
* Remco Glas
* Juditte Aangeenbrug
* Richard Kok en
* ondergetekende.

Toen ik iets verlaat binnenkwam was het voorstelrondje net op zijn eind en kon ik direct starten met mijn eigen introductie. Na een korte introductie startten we met het inhoudelijke gesprek.

Kim gaf de inleiding en startte de presentatie met een opsomming van meest genoemde woorden uit de Linkedin discussie die ten grondslag aan dit gesprek. Een uitgebreid verslag van dit gesprek is geschreven door Kim van Velzen en is hier terug te lezen.

Mijn conclusies
* Veel horecaondernemers weten volgens mij best hoe zij een gelegenheid goed kunnen exploiteren, maar zijn vanuit hun passie voornamelijk bezig met het product en processen en minder met het creëren van meerwaarde “de beleving”. Wel logisch gezien de mate waarin gasten hun mening uiten m.b.t. het product/dienst en niet direct een waarde oordeel hangen aan de beleving. De beleving is wat naar mijn mening in het verleden, het heden en ook zeker in de toekomst de belangrijkste factor is, om een waardeoordeel te bepalen.
Een goed waardeoordeel werkt kans vergrotend om gasten aan je te binden of beter “gasten zich aan jou verbinden”.
* Qua communicatie, via welk kanaal dit ook gebeurd, moet duidelijk worden gecommuniceerd… Wat is de belofte?
* Qua uitvoering, maak de belofte waar en overtref deze waar mogelijk.
* Daarnaast denk ik dat de macht/controle van de brouwerijen ondernemers verkrampt en de wil om creatief te ondernemen remt.
* Verder is de situatie waarin een horecaondernemer zit erg bepalend voor het businessmodel wat hij/zij hierbij hanteert, er moeten keuzes worden gemaakt.
* Ik denk dat de meest belangrijke conclusie is, dat er vaker, efficiënter en effectiever moet worden samengewerkt met medewerkers en concullega’s, om samen sterker te worden en de horeca weer zijn glans en charme terug te geven.

WORKSHOP SOCIAL MEDIA STRATEGIE

Hieronder zie je de presentatie die ik heb gebruikt als leidraad voor de workshop.

DOELSTELLINGEN
* De voornaamste doelstelling die ik had bij het geven van deze workshop is ondernemers in de Hospitality een inzicht te geven over waarom je een Social Media Strategie dient op te stellen.
* Een andere doelstelling was om aan te geven wat je in de basis moet doen, voordat je een strategie kunt bepalen. Dus weten wie je bent, wat je wilt, waarom je dat wilt, wat je doet en hoe je dit doet, daarnaast heb ik ook de nadruk gelegd op wat andere (je gasten en mogelijke gasten) van je denken. Dit te verwerken in een verhaal en daarmee te gaan participeren binnen Social Media.
* De laatste doelstelling was om de workshop zo interactief en transparant mogelijk te houden. Dit is gelukt, de deelnemers zijn regelmatig de dialoog met elkaar aangegaan en zijn tot verdieping gekomen.

Wat ik graag nog had willen behandelen, maar helaas niet is gelukt, is het benadrukken van de resultaten die je kunt behalen. Denk hierbij aan het creëren van ambassadeurs door het betrekken van gasten bij het creëren van de beleving, het verhaal, de (meer)waarde.

Graag wil ik bij deze alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid en participatie.

VERVOLG
Mocht je nog vragen, opmerkingen en/of feedback hebben, dan hoor ik het graag.

Wil je een afspraak maken om tijdens een 1-op-1-gesprek dieper in te gaan op de manier waarop ik een Social Media Strategie opstel, dan kun je mij e-mailen op alex@nolinea.nl

Advertenties